2021

  • Sak 1/2021

    Saken gjelder: Spørsmål om etterligning og brudd på god forretningskikk ved salg og markedsføring av silkeputetrekk.

    31.03.21

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635