2021

 • Sak 4/2021

  Saken gjelder: Spørsmål om hvorvidt påstander knyttet til dekning og pris for mobilabonnement fremsatt gjennom telefonmarkedsføring overfor bedriftskunder er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 26 om villedende reklame, samt generalklausulen i markedsføringsloven § 25 om forbud mot handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  14.06.21
 • Sak 3/2021

  Saken gjelder: Spørsmål om hvorvidt prissammenligning for fibernettjenester, påstanden ”raskere og rimeligere” og erstatning av tidligere sammenlignede priser med gråteemojis er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 26 om villedende reklame, samt tilhørende forskrift om sammenlignende reklame § 3.

  14.06.21
 • Sak 2/2021

  Saken gjelder: Spørsmål om ulovlig etterligning og brudd på god forretningsskikk ved utgivelse og markedsføring av Gyldendals strikkebok Eventyrstrikk. Klager mener at Eventyrstrikk representerer en etterligning etter deres strikkebøker Villmarksgensere og Villmarksgensere 2, subsidiært at de har brutt god forretningsskikk.

  14.06.21
 • Sak 1/2021

  Saken gjelder: Spørsmål om etterligning og brudd på god forretningskikk ved salg og markedsføring av silkeputetrekk.

  31.03.21

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 46 614 635