Søk

Du er her:

Tips en venn:

Publisert: 20.05.13

Sammensetning

Konkurranseutvalget består av 10 oppnevnte representanter med vararepresentanter. Hver av de fire organisasjonene oppnevner to representanter og en vararepresentant hver. Organisasjonene oppnevner i fellesskap formann og nestformann. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 4 representanter + formann eller nestformann er til stede.

Formann: Advokat Ida Gjessing, Advokatfirmaet Grette DA
Nestformann: Advokat Bente Holmvang, Bull & Co Advokatfirma AS

Representanter:

Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon:

Konsernadvokat Sigrid Toft Fløystad, Tine SA

- (Ny representant kommer)

Vararepresentant:

Juridisk Direktør Synnøve Smedal, Kraft Foods Europe Services GmbH - norsk filial

Oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke:

Advokat/HR-sjef Cathrine Lødrup, ICA Norge AS

- (Ny representant kommer)

Vararepresentant:

Advokat Jon Fors-Skjæveland, Hovedorganisasjonen Virke 

Oppnevnt av Coop Norge SA:

Markedssjef Gard Robert Hasselstrøm, Coop Norge Handel AS

Advokat Knut B. Kjøsnes, Coop Norge SA

Vararepresentant:

Direktør Nina Skramstad, Coop Norge SA

Oppnevnt i fellesskap av ANFO Annonsørforeningen, Kreativt Forum, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og TV 2 AS:

Kundedirektør Erik Loe, Dinamo Norge AS

Advokat Pernille Børset, MBL 

Vararepresentant:

Adm.direktør Øystein Bu, Dr. Oetker Norge AS

Posten oppnevner ikke egne representanter