2005

 • Sak nr. 5/2005

  Saken gjelder spørsmål om etterligning av kabelsko og forpakning i strid med markedsføringslovens § 8a eller § 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 11/2005

  Saken gjelder spørsmål om den hundekløv som Salgscompagniet AS markedsfører er en ulovlig etterligning av Monsen Sport AS' hundekløv, jf markedsføringsloven § 8 a, eller om markedsføringen for øvrig er i strid med markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 10/2005

  Klageren, Nidar AS, gjorde gjeldende at emballasjedesignet til nærmere angitte produkter fra Brynild Salg AS var urettmessige etterligninger av emballasjedesignet til nevnte produkter fra Nidar, og følgelig i strid med markedsføringsloven § 8 a og/eller § 1. Konkurranseutvalget kom til at markedsføring og salg av Brynilds Myke Seigmenn Jellymen representerte et brudd på markedsføringsloven § 8 a og § 1. Det ble lagt vekt på at det var klare likhetstrekk mellom Nidars og Brynilds emballasje for seigmennprodukt, at Nidar var markedsledende i Norge når det gjaldt produksjon og salg av seigmennprodukt, at Nidars emballasje for seigmennprodukt hadde vært tilnærmet lik over mange år, og at Nidars seigmennprodukt var vel innarbeidet. Emballasjens design og produktets markedsposisjon var et resultat av Nidars innsats. For de øvrige produktene fant utvalget at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven §§ 1 eller 8 a.

  02.07.09
 • Sak nr. 06/2005

  Saken gjelder OPAK AS' bruk av betegnelsen/slagordet "Byggebransjens Kompetansesenter" i sin markedsføring.

  02.07.09
 • Sak nr. 04/2005

  Saken gjelder spørsmål om innklagedes oppslag om "halv pris" på byggevarer mv er i strid med markedsføringsloven § 2.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34