2006

 • Sak nr. 12/2006

  Saken gjelder spørsmål om innklagede har handlet i strid med markedsføringsloven § 1 og § 8 a i forbindelse markedsføring av et fordelerskap for vannrør.

  02.07.09
 • Sak nr. 11/2006

  Saken gjelder blant annet spørsmål om produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 8 a og villedende og uriktig markedsføring etter markedsføringsloven § 2.

  02.07.09
 • Sak nr. 10/2006

  Markedsføring og salg av et produkt som ga den enkelte abonnent hos klageren, Canal Digital AS, tilgang til flere av Canal Ditigal AS’ fjernsynskanaler enn det abonnenten hadde betalt for, ble ansett å være i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd. Dette var kanaler Canal Digital AS hadde kodet, og som abonnenten kunne få tilgang til av Canal Digital AS ved å betale særskilt for dem.

  02.07.09
 • Sak nr. 09/2006

  I strid med markedsføringsloven § 1 å benytte klagers veletablerte og velkjente navn som del av sitt foretaksnavn. Innklagede skulle drive kafé/restaurant i de samme lokaler som klager skulle flytte ut av, og valg av navn var et forsøk på å tilsløre at det var ny driver og utnytte den goodwill som ligger i tidligere drivers navn.

  02.07.09
 • Sak nr. 08/2006

  Saken gjelder spørsmål om bruk av foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn er i strid med markedsføringsloven §§ 8 a, 2 og 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 07/2006

  Spørsmål om innklagedes valg av identiske aluminiumsflasker for sine Omega3-kapsler var i strid med markedsføringsloven § 1 eller § 8a. Det måtte være minst like nærliggende for innklagede å velge aluminiumsflaske som i form og størrelse ikke var identisk med klagers aluminiumsflaske for tilsvarende produkter. I strid med markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 06/2006

  Saken gjelder forhold knyttet til internettbasert markedsføring.

  02.07.09
 • Sak nr. 05/2006

  Saken gjelder spørsmål om Lysstøperiet Knarvik AS har etterlignet Løiten Lys AS' lysprodukter og utstillingskonsept i strid med markedsføringsloven § 1 og 8a.

  02.07.09
 • Sak nr. 04/2006

  Saken gjelder spørsmål om det er framsatt uriktige og villedende opplysninger om Acrylicon Norge AS i skriv og korrespondanse fra klagers konkurrent, Norske Industrigulv AS, i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.

  02.07.09
 • Sak nr. 03/2006

  Enkeltelementene i innklagedes markedsføring var ikke i strid med markedsføringslovens regler. Elementene samlet kom imidlertid unødvendig nær klager, og innklagede kunne lett gjort noe for å holde større avstand.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34