SAK nr. 04/2013

Spørsmål om en lenestol er etterlignet i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger og om markedsføring og salg av stolen er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 20.08.2013.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Pernille Børset, Cathrine Lødrup, Erik Loe, Rune Myrmel, Sigrid Toft Fløystad, Knut B. Kjøsnes og Gard Robert Hasselstrøm.  

SAK 04/2013

Klager:  

Conform Collection AB
Vetlandsvägen 14
570 15 Holsbybrunn
Sverige
 
Prosessfullmektig: 

Advokat Camilla Vislie
Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116 OSLO

Innklaget:  

Møbelringen AS
Landfalløya 26
2023 DRAMMEN
   
Prosessfullmektig: 

Advokat Knut Aastebøl
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1829 Vika
0123 OSLO


Saken gjelder:
Spørsmål om en lenestol er etterlignet i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger og om markedsføring og salg av stolen er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Sakens parter:
Klager, Conform Collection AB (Conform), er et svensk møbelprodusentselskap.  Conforms stoler blir utviklet av arkitekter og designere, og selskapet fremholder at skandinavisk håndverkstradisjon, tidløs design og høy kvalitet står i fokus.

Innklagede, Møbelringen AS (Møbelringen) er en norsk møbelforretning som ble stiftet i 1985 og har ca. 80 medlemseide butikker spredt over hele landet.

Kort om sakens bakgrunn:
Stolen TimeOut ble lansert i 2007 og har vært solgt i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og en rekke andre europeiske land i tillegg til Norge. Stolen ble lansert på det norske marked i første del av 2008, og har hatt en omsetning i Norge på ca. 23 millioner svenske kroner. TimeOut blir solgt gjennom Bohus-kjeden. Stolen er designet av Jahn Aamot.

Stolen Macan ble lansert av produsentene IMG AS høsten 2012. Den selges i Møbelringens butikker i Norge. Stolen har en utsalgspris på kr. 10-15 000, hvilket er i samme prissegment som TimeOut-stolen.
 

Time Out                                                                                       Macan

 

Av stoler som ellers finnes på markedet og som av partene er trukket frem, finnes blant annet:

Eames


Hawk

Klager, Conform, har i det vesentlige anført:
Macan-stolen er en ulovlig etterlikning av TimeOut-stolen, jf. markedsføringsloven § 30. Salg og markedsføring av stolen er dessuten også i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr. markedsføringsloven § 25.

TimeOut-stolen er særpreget og original. Helhetsinntrykket ved stolen utgjøres av den karakteristiske skallformede bunnen med integrerte armlener i tre i ett stykke, kombinert med de myke og brede putene med en justerbar nakkestøtte i noe videre bredde, en tversgående søm midt på ryggstykket foran og den svakt buede og solide ryggen i skinn eller stoff. Bunnen, med den formpressede, avrundede utformingen og de utsvingte armene i ett stykke, er et vesentlig element og bidrar til å gi inntrykk av en stol som omslutter personen som skal sitte i den, uten rette eller butte flater.

Den er særpreget nok til å ha vern mot så nærgående etterlikninger som Macan-stolen, som etterlater et tilnærmet identisk helhetsinntrykk.

Selv om stolen tar opp i seg elementer fra andre stolmodeller, betyr ikke dette i seg selv at stolen mangler særpreg og originalitet. Det er fullt legitimt å hente inspirasjon fra andre, jf innklagedes påstand om at TimeOut-stolen har likheter med Eames Lounge Chair. Ideen om en justerbar hvilestol i skinn med en "skallformet" bunn og/eller ryggstykke i treverk er ikke underlagt enerett. TimeOut skiller seg fra Eames Lounge Chair gjennom en rekke forskjellige detaljer og et annet helhetsinntrykk, men TimeOut og Macan er derimot svært vanskelige å skille fra hverandre.

Det kan ikke være avgjørende at TimeOut finnes i flere varianter. Poenget er at Macan-stolen etterlikner TimeOut-stolens hovedform, både i helhet og detaljer. Macan-stolen er egnet til å etterlate det samme helhetsinntrykk som TimeOut. Når det gjelder TimeOut i sort skinn med trebunn og stålben, er dette hovedmodellen i TimOout serien og det er relevant å sammenlikne denne med Macan stolen i sort skinn med trebunn og stålben, når det er en slik stol Møbelringen faktisk markedsfører og selger i sine butikker og på sine hjemmesider. Det er også denne modellen som har størst gjenkjennelsesverdi, og som er den varianten av TimeOut-stolen det selges mest av i alle land TimeOut-stolen selges. Macan-stolen tilbys i to varianter av Møbelringen, en i sort skinn med trebunn og sort belegg, og en i grå sauepels med trebunn og grått belegg. Begge disse modellene finnes i tilnærmet eksakt samme utforming i Conforms sortiment.

Det må antas at IMG/Møbelringen har vært kjent med TimeOut-stolen. Den ble skapt flere år før Macan-stolen og var på markedet i en årrekke før Macan-stolen ble lansert. Stolene er så like at dette i seg selv tilsier at det foreligger en etterlikning.

Det foreligger fare for forveksling. Stolene har tilnærmet samme utsalgspris og begge blir solgt i større møbelkjeder. Stolene konkurrerer om de samme kundene, som består av vanlige forbrukere uten særlig kyndighet eller utpreget grad av merkebevissthet.

Det foreligger betydelige variasjonsmuligheter. Disse er ikke utnyttet. Det er uten betydning at den skallformede bunnen i Macan-stolen er delvis dekket av et stykke skinn eller stoff. Dette er et rent dekorativt element og belegget er åpenbart tilført utelukkende i den hensikt å skape en viss avstand til originalen. Dette endrer imidlertid ikke det grunnleggende helhetsinntrykket og kan derfor ikke tillegges avgjørende betydning. Heller ikke mindre forskjeller på andre deler som understellet, nakkestøtten og fotskammelen er egnet til å skape et annet helhetsinntrykk. Macan-stolen er en etterlikning og det foreligger utvilsomt forvekslingsfare.

Conform har tatt den økonomiske risikoen ved å satse på TimeOut-stolen og har nedlagt en betydelig innsats og investeringer i utviklingen av designet og markedssegmentet, noe IMG illojalt har utnyttet til egen økonomisk fordel. Det forhold at Macan-stolen blir solgt i Møbelringens butikker er åpenbart egnet til å skade Conforms markedsposisjon. Det foreligger en urimelig utnyttelse.

Macan-stolen er derfor en ulovlig produktetterlikning. Salg og markedsføring av stolen er i strid med markedsføringsloven § 30.

Macan-stolen innebærer en snylting og urimelig utnyttelse av TimeOut-stolens goodwill og markedsposisjon. Tatt i betraktning de variasjonsmuligheter som foreligger, er det åpenbart unødvendig å legge seg så tett opp til det designuttrykket TimeOut-stolen har skapt, og som Conform har brukt ressurser på å innarbeide i markedet. Variasjonsmulighetene er ikke utnyttet og det foreligger en bevisst etterlikning, hvilket er klanderverdig, og forholdet rammes av markedsføringsloven § 25.

Innklagede, Møbelringen, har i det vesentlige anført:
Stolen Macan er utformet og produsert av møbelprodusenten IMG AS i Sykkylven. Macan-stolen er gitt en individuell utformning som skiller seg fra TimeOut-stolen.

Både Macan og TimeOut er en del av en stilretning eller segment innen møbeldesign, og det antas at det sentrale utspring for denne retningen er "Eames Lounge Chair" (Eames stolen) designet av Ray og Charles Eames i 1956. Stolen er meget berømt og anses som et designikon. Eames stolens berømmelse har gjort at den både er etterliknet og plagiert, samt at stolen er en inspirasjonskilde for andre designere. Dette har medført at det innenfor denne stilretningen/segmentet finnes en rekke lenestoler på markedet i dag som mer eller mindre likner på hverandre. Blant annet kan nevnes velkjente produsenter som Stordal Møbler, BD, Stokke/Varier, Vatns Lenestol " Hawk" og Hjordt Knutsen, som alle lager stoler som kan sies å være inspirert av Eames-stolen. Conform leverer også selv ulike varianter som ligner på hverandre. Møbelringen stiller seg uforstående til at Conform eller Jahn Aamot ikke skal ha kjent til Olav Eldøys stol "Hawk".

Ideen om en justerbar hvilestol i skinn med en "skallformet" bunn og/eller ryggstykke i treverk er ikke underlagt enerett. Partene synes å være enige om at det er fullt legitimt å hente inspirasjon fra en slik stol.

Det som kan betegnes som karakteristiske trekk i TimeOut-stolen gjenfinnes i Eames stolen, selv om stolene ikke er identiske. Likheten mellom stolene kan likevel ikke være tilfeldig. De betydelige likhetene må få betydning for vurderingen av Conforms påstand om at TimeOut er en original og særpreget stol. Basert på eksistensen av Eames-stolen og de øvrige eksempler på design som fantes før eller samtidig med lanseringen av TimeOut, må TimeOuts særpreg og originalitet være begrenset. Dette påvirker rekkevidden av det etterlikningsvernet Conform kan gjøre gjeldende etter markedsføringsloven.

Det fremstår ikke som riktig å sammenlikne Macan kun mot en variant av TimeOut. TimeOut må mer anses å være et konsept, enn som én stol. Når en kunde gjør en bestilling av stolen TimeOut kan det gjøres en rekke valg mht farger, stoff, bekledning mm. Dette er relevant i forbindelse med spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare.

Conforms design er satt sammen av kjente, og i seg selv, friholdte elementer. Tatt i betraktning eksistensen av tidligere kjent design må det anses tvilsomt om den er tilstrekkelig original og særpreget. Rekkevidden av det vern Conform kan påebrope må være begrenset og kan ikke strekke seg lenger enn til tilfeller av rent slaviske etterlikninger. Macan skiller seg fra TimeOut både hva gjelder helhetsinntrykk og i detaljer. Det foreligger også forskjeller hva gjelder tekniske funksjoner.

Conform har påberopt seg at det er opparbeidet en markedsposisjon for TimeOut som gjør at det ikke stilles krav til originalitet. Møbelringen kan ikke se at det er ført tilstrekkelige bevis som kan underbygge påstanden.

TimeOut har ikke vært verken direkte forbilde eller inspirasjon ved formgivningen av Macan. IMG har forsøkt å lage et eget designmessig uttrykk. De har blant annet bygget videre på samme tekniske prinsipper som i sin serie " Space" fra 2008.

Det karakteristiske trekket i TimeOuts designmessige uttrykk er kontrasten mellom treverk på armen og stoff/skinn/hud i sete og ryggpartiet. Dette er det karakteristiske for Eames- stolen.TimeOut og Eames-stolen ser ut til å skille seg ved at bruken av treverk er noe mer gjennomgående i Eames-stolen ved at også ryggen er utformet i tre. I Macan derimot, benyttes kontrasten mellom treverk/stoff/skinn på en helt annen måte Dette gjør at Macan får et helt annet særpreg enn TimeOut og Eames.

Det foreligger på denne bakgrunn ikke noen etterlikning i markedsføringslovens forstand.

Det foreligger heller ikke forvekslingsfare. TimeOut må anses som et konsept og det kan ikke, ved vurderingen av forvekslingsfare, være riktig å ta utgangspunkt i én variant av TimeOut. Det er også en rekke forhold ved kjøpssituasjonen for øvrig som utelukker forvekslingsfare.

Det er snakk om et relativt kostbart produkt og for den gjennomsnittlige forbruker vil dette ikke være et impulskjøp. De vil foreta en nøye vurdering før bestilling og de vet hva de kjøper. Stolene selges dessuten under forskjellige varemerker.

Det foreligger uansett heller ikke forvekslingsfare mellom en konkret variant av TimeOut og Macan-stolen. Den mest betydningsfulle forskjellen mellom stolene er at treverket i Macan-stolen innkapsles ved at det er satt et "skall" av skinn/stoff på undersiden av bunnen av setepartiet.. Denne forskjellen i designmessig uttrykk skaper en betydelig avstand mellom stolene. De to stolene gir ulike helhetsinntrykk.

Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av innsats og resultater. Møbelringen har ikke utvist markedsadferd som gjør at det foreligger "urimelig utnyttelse" av Conforms innsats eller resultater. IMG har dessuten utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger ved utforming av stolen.

Det foreligger ikke brudd på markedsføringsloven § 25. Det er ikke elementer i denne saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen i § 30. Det skal utvises varsomhet med å benytte generalklausulen i slike tilfelle. § 25 setter ikke forbud mot "manglende variasjonsplikt". Vurderingstemaet er om det er opptreden i samsvar med "god forretningsskikk" eller ikke. Dette tilsier en helhetsvurdering av alle relevante forhold. Conforms påstand om at Macan er "urimelig nærgående" som følge av manglende utnyttelse av variasjonsmulighetene er for øvrig feil.

Møbelringens markedsføring og salg av hvilestolen Macan, produsert av IMG, utgjør ikke en overtredelse av markedsføringsloven §§25 og 30.

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Det er konkurranseutvalgets oppfatning at stolene Macan og TimeOut har betydelige likheter. Det kan ikke sees bort fra at TimeOut kan ha vært forbilde ved utformning av stolen Macan.

Stolene har imidlertid et felles forbilde i Eames-stolen, som også har et treformet skall som omslutter kroppen, og en tilbakelent rygg med definerte ørelapper. Videre omsettes stolene side om side med en rekke andre modeller innenfor samme stil og retning, slik som for eksempel stolen Hawk. Også Stordal Møbler, samt andre aktører, markedsfører stoler som likner.

Det er etter utvalgets syn ikke fremlagt dokumentasjon som viser at TimeOut-stolen har oppnådd en markedsposisjon som medfører at stolen har et særlig etterligningsvern utover det selve produktutformningen skulle tilsi.

Likhetene til så vel stoler i samtiden som det opprinnelige designikon medfører likevel ikke at TimeOut-stolen er uten et visst etterligningsvern etter markedsføringslovens § 30. TimeOut-stolen er gitt et forenklet og rankere snitt som skiller den fra så vel Eames-stolen som Hawk-stolen.   Det forhold at TimeOut-stolen selges som en serie med utbyttbare designelementer, tilsier etter utvalgets oppfatning ikke at serien eller de enkelte varianter innenfor serien frarøves et vern etter markedsføringslovens § 30.

Selv om utvalget er enig med klager i at Macan-stolen ligner mer på TimeOut-stolen enn på de øvrige stoler som det er vist til i saken, er det likevel utvalgets vurdering at Macan i tilstrekkelig grad skiller seg fra TimeOut-stolen. Det er da særlig vektlagt at den iøynefallende effekten i TimeOut-stolen der treet bøyer seg opp og frem rundt setet er brutt. Macan-stolen er i stedet kun utstyrt med en trelist som markerer skallets avslutning.   Håndtakene under armlenene er heller ikke en del av designen, og ryggens øvre avslutning inn mot ørelappene er gitt en annen form. Disse forskjellene gir et annerledes helhetsinntrykk, tatt i betraktning det begrensete særpreg som TimeOut-stolen har i forhold til andre stoler som eksisterer på markedet.

Salg og markedsføring av Macan-stolen er derfor etter utvalgets oppfatning ikke en urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater.

Utvalget finner heller ikke at det foreligger fare for forveksling i omsetningskretsen, forskjellene mellom stolene tatt i betraktning. Det må antas at forbruker er oppmerksom på designforskjellene ved investering i en stol av denne type og innenfor et prissegment på kr. 10-15.000.

Salg og markedsføring av Macan-stolen er derfor etter utvalgets syn ikke i strid med markedsføringslovens § 30.
Det foreligger ikke særskilte momenter som bringer markedsføring og salg av Macan-stolen i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34