Sak 1/2021

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning og brudd på god forretningskikk ved salg og markedsføring av silkeputetrekk.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 16. mars 2021.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Paal Sprakehaug, Magnus Fegth, Pål Hurlen, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Unn Grønvold Nikolaisen.  

 

SAK 1-2021

Klager: Axion Distribution AS

Nye Sandviksveien 5

5003 Bergen

 

Prosessfullmektig: Advokat Hans S. Røttingen

Advokatfirmaet Thommessen

Nye Sanvdviksveien 5

5003 Bergen

 

Innklaget: IGlow AS

Måseskjæret 3

5035 Bergen

 

Prosessfullmektig: Advokat Ingrid Wetlesen Davanger

Acapo AS

Postboks 1880 Nordnes

5817 Bergen

 

Saken gjelder:
Saken gjelder spørsmål om etterligning og brudd på god forretningskikk ved salg og markedsføring av silkeputetrekk.

 

Sakens bakgrunn

Axion Distribution AS, som er et norsk selskap, markedsfører og selger egne produkter og merker innen skjønnhet og velvære. Produktene selges gjennom nettbutikker som blush.no, blivakker.no, tights.no og iGlow.no. Ett av Axions varemerker er Soft Cloud. Axion selger putetrekk av silke under dette merket, samt hårstrikker og vaskeposer for putetrekkene. Putetrekkene selges som et skjønnhetsprodukt med påstand om at hud og hår holdes hydrert gjennom natten og forhindrer at huden tørker ut og at håret blir statisk.

 

Innklagede, iGlow AS, driver nettbutikken iGlow.no, hvor det selges et bredt spekter av produkter innen skjønnhetssegmentet. iGlow solgte Soft Cloud silkeputetrekk fra Axion i sin nettbutikk fra november 2019 til november 2020. Det var ingen samarbeidsavtale mellom partene – iGlow kjøpte varer fra Axion ved behov. I januar 2021 lanserte iGlow egne silkeputetrekk ved bruk av varemerket iGlow.

 

Klager, Axion, har i korte trekk gjort gjeldende

Axion og iGlow har hatt et langvarig kommersielt samarbeid fra 2013, og siden 2019 har samarbeidet også omfattet Soft Cloud silkeputetrekk.

 

iGlow avsluttet samarbeidet brått og uten forvarsel i desember 2020, og begynte deretter umiddelbart å markedsføre og selge "egne" silkeputetrekk. Silkeputetrekkene utgjør rettsstridige etterligninger av Axions silkeputetrekk. En rekke enkeltelementer, som åpner for variasjonsmuligheter, er alle etterlignet. Dette gjelder (i) materialvalg/tekstilvalg, (ii) stil for silkeputetrekket, (iii) tekstiltykkelse, (iv) fargevalg for kolleksjonen, (v) emballasjen, og (vi) produktbeskrivelse/tekst. Øvrige tilbydere av silkeputetrekk har ikke de samme likhetene.

 

Det foreligger i tillegg subjektive forhold som underbygger det rettsstridige i saken. iGlow hadde opprinnelig ikke tro på silkeputetrekkene, men valgte å føre dem i sin nettbutikk etter innsats av Axion. Det var først da silkeputetrekkene ble en suksess – og etter å ha hatt anledning til inngående å studere markedsdata de satt inne med som forhandler av Axions silkeputetrekk – at de begynte å selge iGlow silkeputetrekk, og da med produkter som er tilnærmet identiske med Axions.

 

iGlow er en nettbutikk som primært forhandler andre leverandørers produkter, og i kun begrenset utstrekning selger produkter under egne varemerker. Øvrige produkter som selges under varemerket iGlow er vippeserum, brynserum og øyenbrynspenn. Silkeputetrekk er ikke en naturlig forlengelse av en slik produktserie.

 

Axion har gjort en betydelig innsats for å utvikle og markedsføre Soft Cloud silkeputetrekk, både ved produktutviklingen og den senere markedsføringen. Når det gjelder produktutvikling har Axion nedlagt en betydelig innsats knyttet til tekstilvalg, tekstiltykkelse, farger og emballasje. Produktene er også sertifisert. Da Axion lanserte sine Soft Cloud silkeputetrekk var slike produkter ikke en del av sortimentet til store skjønnhetsaktører som Vita, Lyko, Coverbrands e.l. Axion la ned en betydelig innsats i form av innsalg til aktører i skjønnhetsbransjen.

 

Til sammen solgte iGlow 4261 putetrekk fra Soft Cloud i løpet av den perioden produktene var tilgjengelige i nettbutikken. Forholdet mellom partene var langt mer enn et ordinært løpende kommersielt forhold. Samarbeidet med iGlow var tett og tillitsbasert. Selskapene holder til i gangavstand fra hverandre i Sandviken i Bergen. Partene var ofte hos hverandre og det var utstrakt muntlig kontakt. iGlow fikk i denne forbindelse inngående kjennskap til forhold ved silkeputetrekkene. Partene delte planer og erfaringer og diskuterte også mulig enda tettere samarbeid i form av at Axion kunne drive produktutvikling for iGlow under deres brand, samt iGlows mulige oppkjøp av Axion.

 

iGlows silkeputetrekk er en rettsstridig etterligning etter markedsføringsloven § 30. iGlow har gjennom samarbeid fått inngående kjennskap til produktene, alle vesentlige trekk ved Soft Cloud er etterlignet. Etterligningen utgjør en urimelig utnyttelse av Axions innsats og resultater og iGlow har ikke utnyttet de variasjonsmulighetene som foreligger, knyttet for eksempel til tekstilvalg, tekstiltykkelse, stil, fargevalg eller emballasje. Partene har hatt et langvarig samarbeid som skjerper variasjonsplikten. Det er en klar forvekslingsfare mellom produktene.

 

iGlow har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Etterligningen skjedde i kjølvannet av et langvarig samarbeid mellom partene. Det dreier seg om en bevisst etterligning av et produkt som iGlow hadde inngående kjennskap til. Det er i tillegg flere forhold som er ekstra kritikkverdige: iGlow tok inn produktet etter omfattende salgsarbeid fra Axion, etter å først ha vært skeptiske. Når produktene viser seg å være populære vil iGlow selge egne etterligninger «for å unngå mellommenn». Etterligningen er særlig særgående. Merket iGlow var fremtredende ved markedsføringen av Soft Cloud og det er særlig illojalt når merket iGlow så blir navnet på etterligningsproduktet. Hensynet til sunn konkurranse taler for at det må reageres mot oppførsel som dette.

 

Innklagede, iGlow, har i korte trekk gjort gjeldende

iGlow bestrider at de har krenket markedsføringsloven ved lanseringen av egne silkeputetrekk.

 

iGlow silkeputetrekk er ikke en rettsstridig etterligning etter Soft Cloud silkeputetrekk. Soft Cloud silkeputetrekk er et generisk standardprodukt uten særpreg, og det gjelder både stil, tekstilvalg, tekstiltykkelse og fargevalg. Produkttypen har i lang tid vært markedsført og solgt av et stort antall netthandelsaktører, både i Norge og internasjonalt. Det kan ikke gis enerett til et standardprodukt uten særpreg. Silkeputetrekk er populært og en generell trend inne skjønnhets- og interiørsegmentet. Axion har ikke nedlagt noen beskyttelsesverdig original innsats. Det er produkttypen som er det populære, varemerket Soft Cloud er ikke unikt eller bransjeledende for denne type produkter.

 

Fargene som putene tilbys i er standard fargevalg for silke fra asiatiske produsenter, basert på interiørtrender i vestlige markeder. Silketykkelsen, 16 momme, er ikke uvanlig for silke. Tykkelsen har også en side til prisen.

 

iGlow bestrider også at emballasjen er en etterligning. Det dreier seg om en helt standard poseemballasje, som er billig og enkel ved postforsendelser. Slik poseemballasje er vanlig blant ulike tilbydere, f eks Kari Traa og Pierre Robert. Produktene markedsføres uten emballasje, og eventuelle likheter ved emballasjen blir mindre relevante.

 

iGlow har utnyttet foreliggende variasjonsmuligheter. Silkeputetrekkene har en annen lukkemekanisme enn Soft Cloud, og det er brukt andre fargenyanser. Produktemballasjen er merket tydelig med iGlow og emballasjeposen har andre mål enn klagers.

 

Axion kan ikke høres med at de skal ha monopol på å markedsføre silkeputetrekk i ordinære farger i en tykkelse som muliggjør en relativt rimelig pris. Det foreligger ingen rettstridig etterlikning. Det foreligger ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats eller resultater, og det er ikke fare for forveksling mellom Soft Cloud silkeputetrekk og iGlow silkeputetrekk.

 

iGlow bestrider at de har handlet i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. iGlow har sporadisk kjøpt inn mindre varepartier av enkle hyllevarer fra Axion over en periode på 12 måneder, og det kan ikke karakteriseres som noe lengre forretningsforhold. Det var ingen ramme- eller samarbeidsavtale mellom partene og det ble aldri uttalt noe som ga Axion noen berettiget forventning om volum eller eksklusivitet. Tidligere samarbeid mellom partene har bestått i sporadiske innkjøp av mindre leveranser av enkle hyllevarer, slik som selvbruningspreparater, sminkespeil, tannblekingsmidler etc, i tillegg til Soft Cloud-produkter. Partene har ikke hatt jevnlige planlagte møter, og de har ikke delt planer. Det har ikke blitt utvekslet informasjon om Soft Cloud silkeputetrekk og innklagede har ikke fått inngående kjennskap til produktene. Det er heller Axion som har snyltet og etterlignet iGlow og iGlows produkter, uten at dette er gjort til et eget punkt i saken, men det illustrerer at det ikke var noe nært samarbeid.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Silkeputetrekkene som Axion har formidlet er et enkelt produkt, uten særpreg. Det er designmessig snakk om standard putetrekk, i standard størrelse, og i farger som er en del av et internasjonalt trendbilde. Det er en rekke tilbydere av silkeputetrekk, inkludert silkeputetrekk til skjønnhetssegmentet. Flere kjendiser har frontet silkeputetrekk som et skjønnhetsprodukt, og den internasjonale trenden har vært omtalt i nærmere ti år. Axion har plukket opp trenden med silkeputetrekk relativt tidlig, og har utviklet sine produkter for salg i Norge. Å bringe en trend til Norge er ikke omfattet av etterligningsvernet i markedsføringsloven § 30 – det er ikke en urimelig utnyttelse av den førstes innsats om en som kommer senere på markedet henger seg på den samme trenden. Når det dreier seg om designmessig enkelt utformede produkter uten originalitet og særpreg skal det mye til for at et tilsvarende produkt er en rettsstridig etterligning.

 

Selv om produktene fremstår som svært like mener utvalget at iGlow ikke har utnyttet Axions innsats eller resultater på en urimelig måte i strid med markedsføringsloven § 30. Det er også visse forskjeller mellom produktene, knyttet til lukkemekanisme og fargenyanser.

 

iGlow har kjøpt varer av Axion og solgt dem videre i sin nettbutikk. iGlow har ikke hatt noen form for eksklusivitet for distribusjon av Axions produkter, eller noen forpliktelse til å kjøpe et visst antall silkeputetrekk fra Axion. Det foreligger etter utvalgets syn ikke noe distribusjonsforhold eller samarbeid mellom partene som tilsier en strengere vurdering av etterligningsvernet.

 

Utvalget mener også at iGlow ikke har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Etter utvalgets syn kunne iGlow håndtert informasjonsflyten bedre knyttet til opplysninger om overgang til salg av et eget merke, men ikke alle avvik fra det optimale er i strid med god forretningsskikk – det er en terskel, og iGlows opptreden når etter utvalgets syn ikke opp til denne terskelen.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34