Dagens Næringsliv om sak 08-2022, 01/09/22

"Får refs for ulovlig kopiering og brudd på god forretningsskikk etter mislykket oppkjøpsforsøk"

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34