Sak 10-2022

Saken gjelder: Markedsføringspåstander for spabad

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 20. oktober 2022.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Aud Lundstad, Catharina Bartnes, og Annie Myhre. 

 

SAK 10-2022

Klager:

Svenska Bad AB

Isabergsvägen 5

512 63 Ôstra Frölunda

Sverige

 

Prosessfullmektig:

Advokat Nora Sandvik Bratheim

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Postboks 1513 Vika

0117 Oslo

 

Innklaget:

HotSpring Massasjebad AS AS

Nesbruveien 33

1396 Billingstad

 

Saken gjelder:
Markedsføringspåstander for spabad

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Svenska Bad AB, er en av Europas ledende leverandører av spabad (også omtalt som boblebad eller massasjebad). Selskapet utvikler og selger spabad på det norske og svenske markedet under varemerkene Svenska Bad, Svenska Pro og Nordpool. Svenska Bad ABs norske datterselskap, Svenska Bad AS, distribuerer spabad fra Svenska Bad AB og fra Villeroy & Boch.

 

Innklagede, HotSpring Massasjebad AS er et norsk selskap som selger og distribuerer spabad og motstrømsbasseng fra den amerikanske produsenten Watkins Wellness.

 

Klagen gjelder HotSprings bruk av følgende markedsføringspåstander for sine produkter:

A         70 % lavere strømforbruk* 

B          70 % lavere strømforbruk enn snittet i bransjen !!!

C          NORGES BESTE SPAKJØP 

D         Markedets laveste strømforbruk

E         Det er god isolasjon og et lavt årlige strømforbruk som kan gi deg som bruker de helt store besparelser, eller i motsatt fall, over årene vil kunne påføre deg store økonomiske utgifter. Det kan faktisk i løpet av noen år bli snakk om unødige utgifter i hundretusenkronersklassen!

F          Faktisk kan et dårlig isolert bad, som ser tilsynelatende likt ut som et godt isolert bad, bruke opptil syv ganger så mye strøm

G         Fullisolasjonen gjør at du kan spare flere titusener av kroner i strømutgifter sammenlignet med andre massasjebad

 

Klager, Svenska Bad AB, har i korte trekk gjort gjeldende

Svenska Bad mener at påstandene A-G er udokumenterte og villedende, og i strid med forskrift om sammenlignende reklame.

 

Det avgjørende er hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter påstandene ut fra en naturlig språklig forståelse, når påstandene leses i den sammenheng de er fremsatt i. Markedsføringen til HotSpring henvender seg til den alminnelige forbruker.

 

Påstandene om lavere strømforbruk konkretiserer ikke hva det er sammenlignet med. Det er faktiske påstander som ikke er dokumentert. Dokumentasjonskravet påhviler den som fremsetter påstanden.

 

Påstand om at HotSprings er Norges beste spakjøp er generell, men forbrukere vil oppfatte det som at HotSprings spabad er bedre enn andre konkurrenter. Det stilles dokumentasjonskrav også til slike påstander. Påstanden er ikke underbygget, og ikke støttet med dokumentasjon. Påstanden er villedende.

 

Selv om Svenska Bad har erkjent at markedsføringspåstandene ikke er i tråd med markedsføringsloven, så har bruken av påstandene ikke opphørt. Svenska Bad har derfor fortsatt behov for at NKU avgir en uttalelse i saken.

 

Innklagede, HotSprings Massasjebad AS, har i korte trekk gjort gjeldende

HotSprings har i sitt tilsvar til Næringslivets konkurranseutvalg erkjent at flere av markedsføringspåstandene er problematiske i forhold til markedsføringslovens bestemmelser, og innser at de ikke har tilstrekkelig dokumentasjon for påstandene. HotSprings har opplyst at de derfor har besluttet å avslutte de pågående kampanjene som klagen gjelder og sørge for at fremtidige kampanjer utformes i tråd med markedsføringsloven §§ 3 og 26.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

I vedtektene for Næringslivets Konkurranseutvalg § 1 er det oppgitt at Utvalget avgir uttalelser i tvister mellom næringsdrivende. Det følger av en naturlig fortolkning av begrepet ‘tvist’, og i og for seg også av de alminnelige kravene til rettslig interesse, at det må være en pågående og aktuell tvist mellom partene for at det skal være behov for noen uttalelse fra Utvalget.

 

I denne saken har klager listet opp en rekke markedsføringspåstander som innklagede har brukt i sin markedsføring av spabad, og anført at påstandene er ulovlige fordi de ikke er dokumenterte. Innklagede har erkjent at påstandene er problematiske knyttet til markedsføringsloven, at påstandene ikke kan dokumenteres og at de vil avslutte bruken av samtlige påstander. Det foreligger da etter Utvalgets oppfatning ingen tvist mellom partene. De er enige om at påstandene er udokumenterte og i strid med markedsføringsloven.

 

Klager har anført at de fortsatt har behov for en uttalelse fra Utvalget fordi innklagede ikke har fjernet all bruk av påstandene. Utvalget har ikke noe grunnlag for å ha en oppfatning om årsaken til at markedsføringspåstander er opphørt eller ikke, og heller ikke eventuelle nyanser i endringer. Utvalget peker for ordens skyld på at en uttalelse om rettsstrid heller ikke i seg selv leder til opphør av bruk. I denne saken har innklagede selv erkjent at det er rettsstrid, og det er da ikke behov for Utvalgets uttalelse om det samme.

 

Saken avvises.

 

Utvalgets avgjørelse er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34