Sak 02-2024

Spørsmål om etterlignede produkter i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 5. juni 2024.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Hans Erik Johnsen, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Anne Kobbe, Usman Ivar Shakar, Chris Samways og Paal Sprakehaug.

 

SAK 2-2024

Klager:

Skechers U.S.A., Inc. II

228 Manhattan Beach Blvd.

90266 Manhattan Beach

California

USA

 

Prosessfullmektig:

Advokat Felix Reimers

Advokat Tora Rieber-Mohn

Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Grev Wedels plass 7

0151 Oslo

 

Innklaget:

Portland AS

Skårersletta 80

1473 Lørenskog

 

Prosessfullmektig:

Advokat Ingrid Wetlesen Davanger

Acapo AS

Edvard Griegs vei 1

5059 Bergen

 

Saken gjelder: Spørsmål om etterlignede produkter i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Skechers U.S.A Inc II ("Skechers"), er et internasjonalt selskap som tilbyr en rekke skomodeller i fritidssko-markedet. Selskapet designer, markedsfører og selger et høyt antall skomodeller i en rekke land, herunder i Norge I Norge selges skoene både via egne hjemmesider, på tredjeparts nettsider og i fysiske butikker.  Skechers omsetter for USD 8 millarder årlig på verdensbasis.

 

Innklaget, Portland, er en norsk skodistributør som distribuerer både egenproduserte sko, og sko fra kjente internasjonale merker.

 

Saken gjelder påstått etterligning og eventuell systematisk kopiering av følgende fire skomodeller (Skechers modell til venstre):

 

Skechers PKOR                                        Portlands Carlotta

 

Skechers Arch Fit D'Lux                                       Portlands Ludovica

 

Skechers Orvan Denison                                 Portlands Adriano

 

Skechers Heart Lights                                  Portlands Barn (Orango)

 

Klager, Skechers, har i korte trekk gjort gjeldende:

Portland har begått ulovlige konkurransehandlinger i strid med markedsføringsloven § 30 gjennom etterligning av fire skomodeller. Portland har også gjennom systematisk kopiering handlet i strid med markedsføringsloven § 25.

 

Markedsføringslovens § 30

Portland har solgt og brukt produkter som er ulovlige etterligninger av Skechers' produkter jfr. markedsføringsloven § 30, uavhengig av om Portland har bidratt til design eller produksjon av skoene.

 

Skechers er en kjent aktør i skomarkedet. Det må antas at Portland var klar over Skechers' originalmodeller før de lanserte sine etterligninger. Modellene er uansett så like at det er en presumpsjon for slik kunnskap. 

 

Det foreligger "fare for forveksling" mellom Portlands og Skechers' produkter. Produktene er rettet mot samme kundegruppe. Salget av begge parters sko skjer i samme kanaler. Likhetene, inkludert formen, fargekombinasjonene, mønster og plassering av figurative elementer, medfører en fare for forveksling av produktene. For alle fire skomodeller er det individuelle likheter som er å gjenfinne i Portlands modeller. Både silhuetter, fargebruk, pløser, sømmer, hælkapper, yttersålebredde, snørehull, polstring med videre er tilnærmet like. Modellene kan ikke bli så like uten at det dreier seg om etterligning. Modellene er heller ikke videreføringer av tidligere modeller og de nye modellene legger seg tettere opp til Skechers modeller ved å nærme seg Skecher-modellene gjennom en rekke detaljendringer.

 

Klager har for hver enkelt skomodell i tillegg anført følgende angående forvekslingsfaren:

 

Modell PKOR vs. Carlotta:

Skoene har de samme fargekombinasjonene på samme steder, herunder samme fargebruk på identiske bølgete linje på skoen. Andre likheter er bruken av neonrosa farge inni skoen, en tykk, hvit såle, samme form og dimensjoner på andre detaljer, samme plassering av kjennetegn og lik form på sålen. Helhetsinntrykket er påfallende likt.

 

Modell Arch Fit D'Lux vs. Ludovica

Skoene har samme form, dimensjoner og fargevalg - beige og hvit. Sålene har et bølgende mønster med en lignende brun detalj ved tåkappen, og begge er laget av ett helhetlig stoff med tre lignende kontrastmønster. Skoenes innside har samme form med runde, myke kanter og sømmer, og hælen har en lignende "leppe".

 

Modell Orvan Denison vs Adriano

Skoene har flere like elementer: fargene er grå, svarte og hvite; sålene har samme bølgende form med fire hull som gradvis reduseres i størrelse; begge har en distinkt del på den øvre, fremre delen av sålen; hælkappene har svart stoff/skinnlapp, og innsiden er svart. Pustehullene på stoffdelen har samme mønster med horisontale striper og granulære prikker. Begge har kjennetegn plassert på samme sted, med en brun etikett og små fonter.

 

Model Heart Lights vs. Barn (Orango)

Skoene har glitrende stoff i sort, rosa, blå og gul, med rosa skolisser, rosa skillelinje og hvit såle. Begge har gepardmønster, figurativ detalj på siden, skolisser og borrelås med tekst og figurative elementer. De har også en blinkefunksjon og figurelementer i sålen.

 

***

 

Portland-modellene gir samme helhetsinntrykk som Skechers’ originaler og forbrukere forveksle modellene og velge kopien. Det er ingen særpregede elementer som skiller dem fra Skechers’ originaler. Bruken av kjennetegn er ikke tydelig og skoene er i samme prisklasse.

 

Det foreligger en "urimelig utnyttelse" av Skechers innsats eller resultater. Det er brukt betydelige ressurser og Skechers har god markedsposisjon og høy goodwill. Det er ikke et krav til enerett hvis Portland utnytter Skechers innsats urimelig. De fire modellene var innovative ved lansering og har oppnådd sterk markedsposisjon gjennom omfattende markedsføring. Portland kunne enkelt gjort valg i designet av produktene sine som ville ha skapt nødvendig avstand til Skechers’ produkter, uten å miste funksjonelle egenskaper.

 

Selv om moteindustrien tillater aktører å følge samme trender, går det en grense for ren etterligning. Portland har kopiert Skechers’ produkter for tett. Portlands urimelige utnyttelse av Skechers' innsats kan svekke Skechers’ særpregede design og markedsposisjon.

 

At det finnes andre skomodeller som også kan krenke etterlikningsvernet til Skechers, fritar ikke Portland for et ansvar om brudd på etterlikningsvernet og de modeller Portland viser til eksemplifiserer bare variasjonsmulighetene. Samtlige vilkår i § 30 er oppfylt og Portland har handlet i strid med bestemmelsen.

 

Markedsføringsloven § 25

Markedsføringsloven § 25 kan anvendes når det ikke er grunnlag for å konstatere forvekslingsfare. Portlands handlinger er av systematisk karakter, med markedsføring og lansering av produkter som er tilnærmet identiske med Skechers’ bestselgere. Det er mange og fremtredende likheter mellom skoene, og Portland har ikke utnyttet mulighetene for variasjon i design i tilstrekkelig grad. Det er ingen funksjonelle eller tekniske krav som begrenser handlingsrommet for variasjon. Skechers’ investeringer er utnyttet av Portland og det er en risiko for utvanning av Skechers’ suksess og goodwill. Portlands systematiske kopiering i strid med markedsføringsloven § 25 noe som utgjør et selvstendig brudd på markedsføringsloven § 25, i tillegg til § 30.

 

Innklagede, Portland, har i korte trekk gjort gjeldende:

Portland bestrider at de fire skomodellene er ulovlige produktetterligninger etter markedsføringsloven § 30. Det bestrides også at det foreligger systematisk kopiering i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

 

Markedsføringsloven § 30

Portland anfører at man markedsfører og selger sine sko kun til profesjonelle kjøpere, som så setter disse i markedet.  De fire skomodellene er videreføringer av modeller som ble lansert før våren 2024. Modellene gir ikke et likt helhetsinntrykk og har en rekke forskjeller. Portland merker dem på flere steder med egne varemerker. I den grad det er likheter skyldes det generelle trender for produkter i samme kategori og at skoene har samme funksjoner. Fargevalg på skomodellene følger anerkjente farge- og trendanalyser for 2024 og undersøkelser hos profesjonelle kunder. Skechers har ikke enerett til farger og fargekombinasjoner.

 

Modell PKOR vs. Carlotta:

De to modellene har forskjellige fargetoner, mønster og fargebruk på de enkelte delene av skoen. Perforeringsmønsteret er ulikt både på sider og tupp. Festelappene har også klare forskjeller i form og farge. Det er også forskjeller på pløsene og skoenes såler har forskjellig mønster både på sidene, under og på mellomsålekanten. Skoene er ulike sett bakfra.

 

Modell Arch Fit D'Lux vs. Ludovica

Modellene har samme funksjoner og formål, noe som begrenser variasjonsmulighetene. Mange skomodeller med disse funksjonene bruker strikket overdel. Fargene er forskjellige og Skechers modellen har gullfargete detaljer Ludovica ikke har. Hælkappene har forskjellig mønster. Perforeringen og hempen på pløsen er ulike. Sålene har forskjellig mønster og Skechers sko har modellnavnet påført. Det er ulike mønstre på undersålen og skoene er ulike sett bakfra.

 

Modell Orvan Denison vs Adriano

Skomodellene er såkalte slip-on sko med enkelt design og med en elastisk overdel for enkel på- og avtaking, noe som begrenser variasjonsmulighetene. Skechers-modellen er i fargene grå, svart og oransje, mens Adriano kun i fargene grå og svart. Overdelene er forskjellige der Sketcher modellen synes å være laget av ett stoffstykke, mens Adriano gir inntrykk av å være laget av to. Overgangen mellom de to stoffstykkene er markert med en tykk, svart søm der det er satt inn et svart strikk-stoff ved skoens ankelparti. Ingen av disse designelementene er å gjenfinne hos Skechers-modellen.  Skechers-modellens såle er dekorert med en tykk oransje linje og har forskjellige tekstelementer i flere farger som Adriano ikke har. Skoene har også adskillende varemerkeelementer.

 

Model Heart Lights vs. Barn (Orango)

De to modellene benytter forskjellige farger på flere av elementene. Skomodellenes såler er ulike hva gjelder både form og mønster. Dekoren er forskjellig med hjerter på Skechers -modellen og stjerner og blomster på Barn. Skechers-modellens overdel, pløse, lisser og tåforsterkere har forskjellig design og adskillende designelementer. Skoene har også adskillende varemerkeelementer og er forskjellige sett bakfra.

 

***

 

Portland anfører at det er lov til å la seg inspirere av andre og at etterligning er tillatt. Markedsføringsloven §§ 30 og 25 representerer unntak fra dette utgangspunktet.

 

Beskyttelsesomfanget er lavt for fritidssko noe som vises ved at det er mange lignende nåværendeog tidligere modeller til Skechers-modellene fra en rekke andre produsenter i markedet. Modellene har lav grad av originalitet og særpreg og forbrukerne er merkebevisste.

 

Portland har ikke spart tid, arbeid eller kostnader på de fire skomodellene. Det er ingen slavisk, systematisk eller langvarig etterligning og Portland har tydelig merket sine egne modeller og bruker egne skoesker, eget varemerke m.v. Variasjonsplikten har ikke et fast innhold og kan variere fra bransje til bransje. Ludovica og Adriano har f.eks et tidløst utseende, der man ikke kan legge på farger og andre særpregede elementer.

 

Forbrukerne er merkebevisste, jfr. Timberland-saken og Skechers er et kjent varemerke som er i et høyere prissegment enn Portland. Det er usannsynlig at forveksling vil oppstå.    

 

Markedsføringsloven § 25

At 4 av 90 skomodeller hevdes å ha likheter er ingen systematisk etterligning av Skechers 550 modeller. Ingen av modellene er på Skechers nettside blant de mest populære for respektive kjønn. Når skoene ikke er ulovlige etterligninger kan det heller ikke være systematisk etterligning. Portlands modeller er tydelig merket med varemerker. Det har ikke vært noe samarbeid mellom partene som har vært utnyttet illojalt.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Oppsummert har Utvalget konkludert med at Portlands Ludovica og Barn er i strid med markedsføringsloven § 30, mens Adriano og Carlotta ikke er i strid med bestemmelsen. Utvalget mener at Portland ikke har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

 

Markedsføringslovens § 30

Utvalget har vurdert hver skomodell for seg når det gjelder påstanden om brudd på markedsføringsloven § 30, slik klagen legger opp til. Generelt er Utvalget enig med Portland i at trender og mote kan tillegges vekt når det vurderes om skomodellene er i strid med § 30, men dette fritar ikke i seg selv Portland fra variasjonsplikten etter § 30. Utvalget forstår Portland slik at man anfører at skomodellene til Skechers er bygget på en trend som oppsto forut for Skechers lansering. Etter Utvalgets vurdering kan det ikke utelukkes at Skechers modeller bygger på sko fra andre produsenter som er lansert før Skechers modeller, men basert på fremlagt dokumentasjon kan man ikke se at det er ført tilstrekkelig bevis for dette.

 

Portlands anførsel om at de omstridte modellene er videreføringer av tidligere modeller er ikke tillagt vekt for de skoene som er funnet å være i strid med markedsføringslovens § 30. De tidligere modellene er svært forskjellige fra Skechers modeller. 

 

Utvalget anser det bevist at Portland må ha kjent til og har blitt inspirert av de fire modellene til Skechers. Det er mange likheter mellom alle fire modeller. Mest påfallende fremstår dette ved at sålen til Portlands Adriano er en ren kopi av mønsteret på undersålen til Skechers Orvan Denison.

 

Prisforskjellene på skoene er ikke av en slik karakter at dette er et element som kan tillegges avgjørende vekt, idet skoene vil være aktuelle for samme kjøpersegment. Skoene må vurderes slik de fremstår i salg i butikk eller på nett og forskjellige skoesker kan ikke tillegges vekt.

 

Utvalget understreker også at potensielle andre etterligninger fra andre produsenter ikke på generelt grunnlag fritar Portland fra variasjonsplikt.  

 

 

Portlands modell Ludovica:

Utvalget har kommet til at Portlands modell Ludovica er i strid med markedsføringsloven § 30. Likhetene er påfallende og forskjellene, som gylne detaljer og diskret varemerke, er få og lite adskillende. Fargevalg, strikkemønsteret på oversiden og sidene på sålen er så like at det er tale om en etterligning. Portland har lagt seg så nær at man på en urimelig måte utnytter markedslederens suksess med sin modell. Utvalget har under tvil kommet til at helhetsinntrykket innebærer at det foreligger fare for forveksling.

 

Portlands modell Barn

Utvalget legger til grunn at oppmerksomhetsnivået på kjøpstidspunktet for barnesko må antas å være lavere enn sko kjøpt til en voksen person. Barnesko har ofte en lavere pris, kort levetid og både bruker og kjøper vil ha lav merke- og detaljbevissthet. De to modellene Portlands Barn og Heart Lights har et svært sammenfallende helhetsinntrykk. De små forskjellene er ikke egnet til å adskille modellene. Portlands Barn fremstår som en etterligning der Portland bevisst har utnyttet Skechers innsats med å skape en populær barnesko. Utvalget har under tvil kommet til at det skapes en fare for forveksling i en kjøpssituasjon jfr. Rt. 2005 s. 1560 (Rissekk) som slår fast at terskelen i så henseende ikke må settes "særlig strengt". Portlands Barn er således i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Portlands modell Adriano:

Utvalget har kommet til at Portlands modell Adriano er en etterligning av Skechers modell Orvan Denison. Det fremstår som usannsynlig at Portland ikke kjente til Skechers modell, og det vises til de identiske sålemønstrene og det overordnede helhetsinntrykket. Utvalget mener derimot ikke at det foreligger fare for forveksling og tar derfor ikke stilling til om det foreligger en urimelig utnyttelse. Portland har gjennom flere detaljer utnyttet variasjonsmulighetene og det vises særlig til stoff-/strikkpartiet i en adskillende farge som er lagt til i overgangen mellom overdel og side, den vinkelformede sømmen på sidene i en klar kontrastfarge og det oransje elementet på sålesiden. Det identiske sålemønsteret under skoen vil ikke være sentralt i kjøpssituasjonen. Utvalget mener at helhetsinntrykket er forskjellig nok til at terskelen for fare for forveksling ikke er overtrådt. Adriano er således ikke i strid med § 30.         

     

Portlands modell Carlotta:

Utvalget mener at Carlotta ikke er en etterligning av Skechers modell PKOR og ikke innebærer et brudd på markedsføringsloven § 30. Begge skomodeller fremstår som uttrykk for en trend og benytter motefarger og elementer som ligner på mange andre joggeskomodeller. De to modellene har klare forskjeller i fargebruk, sideflater og såler og er tilstrekkelig forskjellige til at terskelen for ulovlig etterligning ikke er overskredet.

 

Markedsføringslovens § 25

Utvalget har også vurdert om de fire modellene samlet er i strid med markedsføringsloven § 25, men kommer til at det ikke foreligger forhold utenfor etterligningsvernet som innebærer at bestemmelsen kommer til anvendelse. Portland har trolig brukt Skechers modeller som inspirasjon, men omfanget og helheten innebærer ikke at en systematisk illojal etterligning kan anses som bevist.    

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34