Hva er Næringslivets Konkurranseutvalg?

Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven kapittel 6.

Næringslivets Konkurranseutvalg er et responderende selvdømmeorgan i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Hovedorganisasjonen Virke, Coop Norge SA, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Posten Bring. Det har sitt mandat knyttet til markedsføringsloven kapittel 6, §§  25-31. (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 01.06.2009.)

 

Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven kapittel 6.

 

Konkurranseutvalgets uttalelser gir uttrykk for hvordan representanter for næringslivet ser på markedsføring i praksis. Uttalelsene tillegges derfor betydelig vekt i forretningslivet og i domstolspraksis. Selv om Konkurranseutvalgets uttalelser formelt sett er rådgivende og ikke rettslig bindende, legger seriøse næringsdrivende Konkurranseutvalgets avgjørelser til grunn.

 

Uttalelsene sendes til sakens parter og publiseres på Konkurranseutvalgets nettside, på Lovdata, samt på Universitetsforlagets nettside.