Sammensetning

Konkurranseutvalget består av 10 oppnevnte representanter med vararepresentanter. Hver av de fire organisasjonene oppnevner to representanter og to vararepresentant hver. Organisasjonene oppnevner i fellesskap leder og nestleder. Utvalget er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder og representanter fra hver av de fire oppnevnerne er til stede.

 

Representanter 2024:

Oppnevnt i fellesskap av alle stiftelsesbedriftene / organisasjonene

Leder: Advokat Hans Erik Johnsen, Advokatfirmaet Wiersholm

Nestleder: Dommer Helen Engebrigtsen, Oslo Tingrett

 

Oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon:

Kategoridirektør Unn Grønvold Nikolaisen, Tine SA

Advokat Pål Hurlen, Group Legal Orkla ASA

 

Vararepresentant:

Advokat Pål André Larsen, Jotun AS

 

Oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke:

Advokat Anne Kobbe, NorgesGruppen

Advokat Vincent Tsang, Hovedorganisasjonen Virke 
 

Vararepresentant:

Advokat Sverre McSeveny-Åril, Hovedorganisasjonen Virke

 

Oppnevnt av Coop Norge SA:

Markedsdirektør Silje Sjølie, Coop Norge Handel AS

Advokat Usman Ivar Shakar, Coop Norge Handel AS


Oppnevnt i fellesskap av ANFO Annonsørforeningen,

Kreativt Forum og  Mediebedriftenes Landsforening (MBL):

Adm.direktør Chris Samways, Mills AS

Markedsdirektør Paal Sprakehaug, Nordea Bank Abp

 

Vararepresentant:

Seniorrådgiver Annie Myhre, Dinamo

Morten Kjærnes, Rådgiver/partner i Naug & Venner

 

Posten Bring oppnevner ikke egne representanter

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34