Hefte nr. 15/1978-79

Inneholder saker fra desember 1978 - juni 1979

Inneholder saker fra desember 1978 - juni 1979.

NKU-hefte nr. 15

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07