Hefte nr. 20/1982

Inneholder saker fra september - november 1982

Inneholder saker fra september - november 1982.

NKU-hefte nr. 20/1982

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo 

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 95 46 16 07