Nyheter

 • SAK nr. 12/2013

  Spørsmål om innklagede urettmessig har videreformidlet innholdet i klagers konkurransebidrag i anbudsprosess for ny designprofil for Myrkdalen Fjellandsby, til Creuna som var klagers konkurrent i en forutgående anbudskonkurranse, og at dette innholdet er blitt anvendt som utgangspunkt for innklagedes visuelle profil, i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25.

  03.04.14
 • SAK nr. 11/2013

  Spørsmål om markedsføring er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  04.03.14
 • SAK nr. 10/2013

  Spørsmål om Nidars produktemballasje for "Doc's Urter & Honning" og "Doc's Urter & Lakris" er i strid med markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk og § 30 om produktetterlikninger, i forhold til "Ricola Original Herb" og Ricola Lakris"

  03.03.14
 • SAK nr. 08/2013

  Spørsmål om innklagede har benyttet uriktige og udokumenterte opplags- og lesertall i markedsføring av sitt reisemagasin, i strid med markedsføringsloven § 25 og § 26.

  14.01.14
 • SAK nr. 07/2013

  Spørsmål om logo er etterliknet i strid med markedsføringslovens § 30, samt om innklagedes markedsføring og salg av suppe med slik logo er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 og for øvrig er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

  20.12.13
 • SAK nr. 06/2013

  Spørsmål om innklagedes reklamebrosjyre inneholder uriktig og villedende informasjon i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame, om hva det koster en løyvehaver å være tilknyttet innklagedes drosjesentral sammenliknet med andre drosjesentraler.

  20.12.13
1 | 2
Viser fra 1 til 6 av totalt 11 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437