Nyheter

 • Sak nr. 20/2010

  Saken gjelder: Spørsmål om produktemballasje er i strid med markedsføringsloven § 30, ulovlig produktetterlikning, og markedsføringsloven § 25, god forretningsskikk.

  12.04.11
 • Sak nr. 21/2010

  Annonse som sammenlignet nøyaktigheten for systemer for blodsukkermåling var misvisende og nedlatende i forhold til klager og egnet til å forvirre fordi det var trukket inn forhold som ikke var relevante for annonsens budskap. I strid med markedsføringslovens §§ 25, 26 og 27. Kampanje i apotek som fremtrådte som brukerundersøkelse, utnyttet den usikkerhet som annonsen skapte, i strid med markedsføringslovens § 25.

  23.03.11
 • Sak nr. 19/2010

  Spørsmål om innklagedes varemerke var forvekselbart med klagers, og om forvekslingsfare ble forsterket av innklagedes bruk av oransje farge. Innklagede hadde brukt sitt navn i mer enn 10 år, og det er i de senere årene også tatt i bruk på Internett. Ikke i strid med markedsføringslovens regler. Utvalget la til grunn at det var innklagede som først tok i bruk oransje farge i sin markedsføring. Klagen førte ikke frem.

  11.02.11
 • Sak nr. 17/2010

  Konkurranseutvalget fant at innklagedes markedsføring av varmepumper inneholdt flere villedende og uriktige utsagn som var egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet og som følgelig var i strid med markedsføringsloven § 26.

  11.02.11
 • Sak nr. 18/2010

  HORECA er beskrivende for hotell-, restaurant- og catering-bransjen. Mediaplanet benytter betegnelsen HORECA for sine annonseaviser når temaet er storhusholdning, på tross av at det eksisterer et bransjeblad ved samme navn. Enstemmig funnet i strid med markedsføringsloven § 25.

  11.02.11
 • Sak nr. 09/2010

  Spørsmål om brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 26, herunder forskrift av 19. desember 2000 nr. 1653 om sammenlignende reklame.

  07.01.11
1 | 2 | 3 | 4
Viser fra 1 til 6 av totalt 20 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437