Søk

Du er her:

 • Konkurranseutvalget - Forsiden
 • Hva er Næringslivets Konkurranseutvalg?

  Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

  17.01.12
 • Sammensetning

  Konkurranseutvalget består av 10 oppnevnte representanter med vararepresentanter. Hver av de fire organisasjonene oppnevner to representanter og en vararepresentant hver. Organisasjonene oppnevner i fellesskap formann og nestformann. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 4 representanter + formann eller nestformann er til stede.

  20.05.13