Nyheter

 • Sak nr. 11/2008

  Pristilbud på annonseformidling i forbindelse med anbud til offentlige institusjoner om medieformidling var ikke i strid med markedsføringslovens § 4 eller § 1. Veiledning/rådgivning som også omfatter eget nettsted, forutsatt basert på objektive og relevante opplysninger.

  04.08.09
 • Sak nr. 09/2008

  Bilglassforeningen i Norges bruk av en test av lim beregnet for festing av bilglass funnet å være i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 2. Testen var ikke foretatt av en uavhengig institusjon med kompetanse innen sikkerhetstesting, og fulgte ikke alminnelige regler for slik testing. Måten foreningen hadde gjengitt testresultatene på, ga et uriktig bilde av klagers produkt. Fremstillingen var dessuten tendensiøs og ga ikke opplysninger om tester som hadde kommet til motsatt resultat.

  04.08.09
 • Sak nr. 10/2008 - Reckitt Benckiser

  Utsagnet ”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvasken” ble funnet å inneholde en sammenligning med andre vaskemidler på markedet.

  02.07.09
 • Sak nr. 07/2008

  Påstand om etterligning av klagers "Plasterfjerner". Markedsføringslovens regler gir ikke enerett til en produktsammensetning. Betegnelsen "Plasterfjerner" ble ansett å være beskrivende, og etikettene på flaskene var forskjellige nok til at det ikke forelå forvekslingsfare. Innklagede kunne ha gjort mer for å skape avstand, men etter utvalgets syn forelå det ikke en slik kvalifisert snylting på klagers innsats at generalklausulen kunne gis anvendelse på et område som direkte er regulert av § 8a.

  02.07.09
 • Sak 08/2008 - Mediaplanet AS

  Klagers layout for førstesiden for sin temaavis bygger på elementer som var generiske både i seg selv og slik de var anvendt. Det var ikke grunnlag for beskyttelse av forsiden i seg selv. Klagers layout for førstesiden for sin temaavis bygger på elementer som var generiske både i seg selv og slik de var anvendt. Det var ikke grunnlag for beskyttelse av forsiden i seg selv. Fire medlemmer la heller ikke vekt på at annonseselger hos innklagede tidligere hadde vært ansatt som annonseselger hos klager, mens to medlemmer mente at innklagede ikke hadde overholdt plikten til å påse at det ikke kunne oppstå sammenblanding mellom de to temaavisene, jf markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
 • SAK 06/2008: Norsk Samson AS - Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS

  Klager arrangerer bl a ferieturer. Tidligere ansatt hos klager oppholdt seg på det hotell som klager benyttet. Hun involverte seg med deltakerne, slik at det oppsto misforståelser mv, knyttet til hennes rolle. Dette, og også kopiering av markedsføringsmateriell, var i strid med god forretningsskikk, markedsføringslovens § 1.

  02.07.09
1 | 2
Viser fra 1 til 6 av totalt 11 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437