Nyheter

 • SAK 23/2011

  Saken avvist under henvisning til tidligere avgjørelse fra Konkurranseutvalget i sak mellom samme parter og for samme emballasje. Enstemmig.

  25.05.12
 • Sak nr. 20/2011

  Pastiller og emballasjedesign ikke ansett stridende mot markedsføringsloven §§ 25 og 30. Naturlig produktutvikling og forskjellig helhetsinntrykk på emballasjedesignen. Enstemmig.

  23.05.12
 • Sak nr. 19/2011

  Innklagedes annonser for sardiner ikke ansett som sammenlignende reklame med klagers makrell i tomat. Verken direkte eller indirekte sammenligning konstatert og annonsene ble derfor ikke ansett stridende mot markedsføringsloven § 26 og tilhørende forskrift om sammenlignende reklame. Heller ikke markedsføringsloven § 25 overtrådt. Uttalelse om helsepåstander i reklame. Enstemmig.

  23.05.12
 • Sak nr. 22/2011

  Utbud av kurs for Båtførerbevis var en systematisk ettergjøring av konkurrents kurs hva angår oppbygging, utvalg og presentasjon, og ansett for å være en nærgående tilegnelse av andres innsats i strid med markedsføringslovens § 25. Likheter i selve kurset påvirker ikke kjøpssituasjonen, og forvekslingsfare forelå ikke, kfr. markedsføringslovens § 30.

  23.03.12
 • Sak nr. 21/2011

  Markedsføringskampanjer for briller som angir priser og rabatter uten å opplyse om at normal kostnad for brilletilpasning kommer i tillegg ansett som villedende og utilstrekkelig fremstilling som påvirker etterspørselen og derved er urimelig, jfr. markedsføringslovens §§ 26 og 27.

  23.03.12
 • Sak nr 18/2011

  Emballasjeutformning for kjøttprodukter var ikke en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30. Utover sammenfallende generiske elementer ga emballasjene et ulikt totalinntrykk, og det forelå derfor etter utvalgets syn ingen forvekslingsfare. Emballasjedesignen var heller ikke så nærgående at den rammes av markedsføringslovens § 25.

  28.02.12
1 | 2 | 3 | 4
Viser fra 1 til 6 av totalt 22 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437